" Xây dựng khu làm việc và giao dịch phòng đặt chỗ bán vé máy bay tại Đà Nẵng"

Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Phối cảnh công trình

Lễ khởi công công trình

Đào móng 

Hoàn thành 01

Hoàn thành 02

 

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan