Thi công hệ thống Quầy vé VNA, Viags, Jestar Tại nhà ga T2

Shear facebook Shear facebook Share on Twitter
Thi công hệ thống Quầy vé VNA, Viags, Jestar Tại nhà ga T2

Quầy vé VIAGS

Mặt ngang 3 phòng vé

Mặt trước

Phòng vé VNA

Phòng vé Jestar

 

 

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan