Dự án "Thi công xây dựng Khu làm việc và giao dịch phòng đặt chỗ bán vé máy bay tại Đà Nẵng - Thuộc CNMT" 2019

Shear facebook Shear facebook Share on Twitter
Dự án

Mô hình công trình B2

MÔ HÌNH PHỐI CẢNH B2

12

LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TRÌNH

CỔNG DỰ ÁN

TRIỂN KHAI ĐÀO MÓNG DỰ ÁN

 

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan